033Arkeologisk förundersökning Göteborg 216, kv. Snusmalaren