Kompletterande inventering av fåglar vid Mårdaklev

I området Mårdaklev i Svenljunga kommun, Västra Götalands län, planerar Varberg Energi AB en vindpark om sex verk. Det planerade vindparksområdet är beläget strax väster om Ätran på en större skogsklädd ås norr om samhället.

Syftet med fågelinventeringen var att kartlägga i vilken omfattning bivråk sträcker genom området under både vår och höst. Syftet var även att kartlägga om bivråk häckar inom eller i landskapet närmast runt den planerade vindparken. Inventeringen av häckande fåglar i naturreservatet Klev var särskilt inriktad mot arter som ses som känsliga i vindkraftssammanhang.