Petra Aldén Rudd, arkeolog, projektansvarig

Petra är biträdande projektansvarig för alla våra arkeologiska projekt. Hon arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Petra har förut arbetat som fält- och projektledare vid Hallands, Jönköpings och Smålands länsmuseer och Göteborgs Stadsmuseum. Hon har under flera år arbetat med benmaterial vid Naturhistoriska museet i Göteborg. Petra har även varit projektansvarig vid Rio Kulturkooperativ för uppdrag enligt KML under 20 prisbasbelopp.