Petra Aldén Rudd, arkeolog och projektansvarig

Petra är, tillsammans med Amanda och Karin Olsson, projektansvarig för alla våra arkeologiska projekt. Hon arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Petra har förut arbetat som fält- och projektledare vid Hallands, Jönköpings och Smålands länsmuseer och Göteborgs Stadsmuseum. Hon har under flera år arbetat med benmaterial vid Naturhistoriska museet i Göteborg. Petra har även varit projektansvarig vid Rio Kulturkooperativ för uppdrag enligt KML under 20 prisbasbelopp.

Projekt Rapporter