Marianne Lönn, docent

Marianne disputerade på en avhandling om tvärvetenskap med inriktning på arkeologi och ortnamnsforskning. Intressefokus idag ligger på samhället under perioden yngre bronsålder – äldre järnålder, speciellt på rester av föreställningsvärlden. Vid sidan av det förhistoriska finns ett intresse för hur kunskap skapas och förändras inom uppdragsarkeologin. Marianne har lång erfarenhet av uppdragsarkeologi men har även arbetat med utställningar och varit chef på olika nivåer. Tidigare arbetsplatser har varit Institutionen för arkeologi (nu Institutionen för historiska studier), Göteborgs Arkeologiska Museum (nu Göteborgs stadsmuseum), Bohusläns museum och Hällristningsmuseet vid Vitlycke, Länsmuseet Västernorrland samt Riksantikvarieämbetet UV Väst (nu Arkeologerna). Numera driver Marianne forskningsprojekt kring olika aspekter av perioden yngre bronsålder – äldre järnålder. Det sker både i egen regi och i samarbete med andra forskare.

Inga resultat hittades.

Rensa filtrering clear