Lillemor Olsson Gustafsson, arkeolog, projektansvarig samt projektledare i projekt staden nya lödöse

Lillemor är för närvarande projektledare för projekt Staden Nya Lödöse. Hon arbetar även med alla typer av arkeologiska uppdrag. Hon har tidigare arbetat som fält- och projektansvarig vid Göteborgs Stadsmuseum och har även deltagit i arkeologiska undersökningar i Tyskland. Lillemor har tidigare varit projektansvarig för våra arkeologiska projekt under 20 prisbasbelopp.

Inga resultat hittades.

Rensa filtrering clear