Karin Olsson, arkeolog och projektansvarig

Karin är, tillsammans med Amanda och Petra, projektansvarig för alla våra arkeologiska projekt. Karin är även fyndmagasinsansvarig på Rio. Karin arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag samt med MKB:er.

Karin har även arbetat med uppdragsarkeologi vid Bohusläns museum och Tierra Right of Way Services, Ltd., Tucson, Az, samt med uppordning och registrering av arkeologiska samlingar på Statens historiska museer och med fyndhantering och fyndillustration på Sicilien.