Karin Berggren, arkeolog

Karin arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Hon är specialinriktad på stenåldersundersökningar, med särskild erfarenhet av överlagrade boplatser och organiskt fyndmaterial, bland annat från Motala. Hon har även arbetat mycket med GIS och digital dokumentation.

Karin har tidigare varit verksam som arkeolog vid Stiftelsen kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö och SAU, samt vid länsmuseerna i Jönköping, Kalmar, Sörmland och Bohuslän.