Anna Gustavsson, arkeolog och antikvetare

Anna är engagerad i vår utåtriktade verksamhet. Från hösten 2014 är hon tjänstledig från arkeologiska uppdrag för att bedriva doktorandstudier vid Göteborgs universitet. Anna är speciellt intresserad av övergripande kulturarvsfrågor, arkeologihistoria och arkeologins roll i vår samtid. Hon har tidigare jobbat för Länsstyrelsen, Bohusläns museum, Göteborgs Stadsmuseum samt i projekt utomlands.

Inga resultat hittades.

Rensa filtrering clear