Figur 3. Översiktskarta Yta G2 Tolkning mot 1816 års karta över Masthamnarna Skala 1_750