Stenbro över Hillaredsån som registrerades vid utredning i Duvered.