Kunskapsförmedling

Vi kan erbjuda information, utbildning och rådgivning inom miljö, biologi och naturvård. På förfrågan kan vi anordna exkursioner och föredrag med inriktning på exempelvis fåglar och groddjur.

Utbildning och rådgivning

Vi kan erbjuda information om naturvårdslagstiftningen och vad man behöver tänka på i samband med planering, projektering eller ingrepp i naturmiljöer. Tillsammans med våra arkeologer kan vi även ge kombinerade utbildningar om kultur- och naturlagstiftningen. Vi följer gärna med ut i fält och visar på vilken hänsyn man bör ta i samband med byggprojekt. I tidiga skeden av bygg- och exploateringsprojekt kan vi vara rådgivande och hjälpa till med att göra en god anpassning av projektet till platsens förutsättningar.

Kurser, föredrag och exkursioner

Vid förfrågan kan vi anordna föredrag och exkursioner inom miljö, biologi och naturvård.

Exempel på exkursioner:
Lyssna efter spelande nattskärra i juni
Titta på vattensalamandrar i april-juni

Under april till juni kan vi anordna exkursioner under kvällstid för att titta på den större vattensalamanderns parningsspel.

camera_alt Rio Göteborg

Kontaktperson vid förfrågningar

För mer information, kontakta gärna biolog Lars Gerre.

— Kontaktperson för uppdrag inom biologi och naturvård