Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
2015:17 Uppföljande kontroll av fåglar vid vindpark Årjäng SV, Årjängs kommun Privat: Anna Ljunggren
Lars Gerre
2015:16 Kompletterande inventering av fåglar vid Mårdaklev, Svenljunga kommun Lars Gerre
2016:11 Göteborg 15:1, 516 och 517 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte Magnus von der Luft
Mats Sandin
2016:8 G1514:1 inom Styrsö 2:613 m. fl., Styrsö socken, Göteborgs kommunt Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Magnus von der Luft
2016:5 Skogome 7:1 m. fl., Säve socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning. Karin Olsson
2015:4 Ödsmål 104 inom Krontofta 1:28, Ödsmål socken, Stenungsund kommun. Arkeologisk förundersökning och kompletterande förundersökning. Imelda Bakunic Fridén
Jonathan Pye
Thomas Johansson
2016:16 Lindås 1:3 och 1:133 Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning. Karin Olsson
2014:14 Ny fornlämning 1347:1 inom Hult 1:126, Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Jonathan Pye
2014:17 Överföringsledning för VA Ytterby, Hålta, Solberga och Torsby socknar, Kungälvs kommun. Särskild utredning - steg 1. Magnus von der Luft
Roger Nyqvist
2014:9 Björlanda 299 inom Låssby 3:5, Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Magnus von der Luft
2014:13 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson
Privat: Cecilia Nilsson
Öjersjö 2:2 m. fl., Partille socken och kommun. Särskild utredning - Steg 1. Petra Aldén Rudd
2015:8 Styrsö 2:214 m. fl. Styrsö socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning. Magnus von der Luft
2015:13 Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd
2017:3 Trankärr 2:1, Ytterby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning. Privat: Gwilym Williams
Mats Petterson
2016:15 Naturvärdesinventering inom Båstorp 6:7 m.fl., Ale kommun Privat: Cecilia Nilsson
2017:3 Naturvärdesinventering inom Nödinge-Stommen 7:1 m.fl., Ale kommun Privat: Cecilia Nilsson
Lars Gerre
2016:12 Högsbo 3:5 m. fl., Västra Frölunda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning. Petra Aldén Rudd
2017:13 Biogeografisk uppföljning av stinkpadda (strandpadda). Västra Götalands län 2016 Linda Andersson
Privat: Cecilia Nilsson
2016:1 Ny fornlämning G1440:2 inom Torsby-Tofta 1:4, Torsby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Sara Lyttkens