Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_more Författare PDF
2017:10 Inventering av groddjur på golfbanan i Torslanda, Göteborgs kommun Privat: Cecilia Nilsson
Linda Andersson
2013:3, 2014:18 Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson
2013:4 Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden Privat: Anna Ljunggren
Linda Andersson
2016:10 Kareby 28 m. fl., Kareby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Petra Aldén Rudd
2017:1 Kareby-Rishammar 2:2, Kareby socken, Kungälvs kommun Arkeologisk utredning Privat: Gwilym Williams
Jonathan Pye
2015:16 Kompletterande inventering av fåglar vid Mårdaklev, Svenljunga kommun Lars Gerre
2016:16 Lindås 1:3 och 1:133 Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning. Karin Olsson
2016:7 Marstrand 110 inom Marstrand 6:147 m. fl., Marstrands socken, Kungälvs kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning. Magnus von der Luft
1340 Marstrand 32 inom Marstrand 5:6 Marstrands socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk förundersökning. Louise Olsson Thorsberg
2014:3 Munkeröd 1:12 m. fl. Norums socken, Stenungsunds kommun. Särskild utredning – steg 1. Magnus von der Luft
Louise Olsson Thorsberg
Karin Olsson
Roger Nyqvist
2015:6 Munkeröd 1:12 m. fl., Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk utredning - steg 1 och 2. Sara Lyttkens
Magnus von der Luft
Mätning av vegetationshöjd i gräsmarker i Västra Götalands län 2015 Privat: Cecilia Nilsson
Lars Gerre
Linda Andersson
Privat: Anna Ljunggren
2014:9 Naturvärdesinventering för området Sörvik 1:35 Lars Gerre
2016:15 Naturvärdesinventering inom Båstorp 6:7 m.fl., Ale kommun Privat: Cecilia Nilsson
2014:23 Naturvärdesinventering inom Herrestads-Hogen 1:9, Uddevalla kommun Lars Gerre
2014:22 Naturvärdesinventering inom Kaselyckan 1, Uddevalla kommun Lars Gerre
2017:3 Naturvärdesinventering inom Nödinge-Stommen 7:1 m.fl., Ale kommun Privat: Cecilia Nilsson
Lars Gerre
2015:9 Norum 262 inom Norums-Torp 1:33 Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk förundersökning.
2015:15 Norum 7:1, 165:1 och 166:1 inom Nösnäs 1:284 och Kyrkenorum 5:1, Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk utredning och förundersökning. Magnus von der Luft
2014:14 Ny fornlämning 1347:1 inom Hult 1:126, Askims socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Jonathan Pye