Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_more Titel expand_less Författare PDF
2018:12 Preliminär rapport Göteborg 15:1 och 516 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun Arkeologisk förundersökning Magnus von der Luft
Mats Sandin
Kalle Thorsberg
K001 Sten.doc
2014:9 Naturvärdesinventering för området Sörvik 1:35 Lars Gerre
Mätning av vegetationshöjd i gräsmarker i Västra Götalands län 2015 Privat: Cecilia Nilsson
Lars Gerre
Linda Andersson
Privat: Anna Ljunggren
2013:3, 2014:18 Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson
2014:21 Fladdermöss i Aneby-Tranås - Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft
2014:23 Naturvärdesinventering inom Herrestads-Hogen 1:9, Uddevalla kommun Lars Gerre
2014:22 Naturvärdesinventering inom Kaselyckan 1, Uddevalla kommun Lars Gerre
2013:1 Skredsvik 160, 163, 177, 178, 360, 371 och 373 inom Börsås 1:3 m. fl., Skredsviks socken, Uddevalla kommun. Arkeologisk förundersökning. Louise Olsson Thorsberg
2014:1 Torslanda 115 inom Amhult 3:1 Torslanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Thomas Johansson