Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
2017:15 Göteborg 15:1, 516 och 517 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Magnus von der Luft
Mats Sandin
Kalle Thorsberg
2018:16 Röra 221:1, 274, 275, 276, 277, 278 och 279 inom Röra-Äng 1:2 m. fl., Röra socken, Orust kommun Arkeologisk förundersökning Karin Berggren
Karin Olsson
2018:12 Göteborg 15:1 och 516 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun. Arkeologisk förundersökning. Magnus von der Luft
Mats Sandin
Kalle Thorsberg
K001 Sten.doc
2014:22 Naturvärdesinventering inom Kaselyckan 1, Uddevalla kommun Lars Gerre
2014:9 Naturvärdesinventering för området Sörvik 1:35 Lars Gerre
2014:21 Fladdermöss i Aneby-Tranås - Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft
Mätning av vegetationshöjd i gräsmarker i Västra Götalands län 2015 Privat: Cecilia Nilsson
Lars Gerre
Linda Andersson
Privat: Anna Ljunggren
2013:3, 2014:18 Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson
2014:23 Naturvärdesinventering inom Herrestads-Hogen 1:9, Uddevalla kommun Lars Gerre
2014:2 Tuve 191 inom Tuve 15:221 Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk förundersökning Louise Olsson Thorsberg
2013:4 Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden Privat: Anna Ljunggren
Linda Andersson
2014:6 Väg 160, sträckan Skåpesundsbron – Varekil Varekilsnäs 1:21 m. fl. Stala socken, Orusts kommun Arkeologisk förundersökning Petra Aldén Rudd
Thomas Johansson
Louise Olsson Thorsberg
2014:8 Förundersökning Lundby 231 Bräcke Diakoni Arkeologisk förundersökning Petra Aldén Rudd
2014:10 Gamleberg 1:26 m. fl. Ödsmåls socken, Stenungsunds kommun Särskild utredning Thomas Johansson
2014:3 Munkeröd 1:12 m. fl. Norums socken, Stenungsunds kommun. Särskild utredning – steg 1. Magnus von der Luft
Louise Olsson Thorsberg
Karin Olsson
Roger Nyqvist
2015:1 Bollestad 1:23 m.fl. Hålta och Kareby socknar, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning. Thomas Johansson
Sara Lyttkens
2015:3 Björlanda 627 och 628 inom Kvisljungeby 3:6, Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Imelda Bakunic Fridén
2014:7 Torslanda 133 inom Röd 2:24, Torslanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Petra Aldén Rudd
Thomas Johansson
Stadsgård 1–4 · gata a och b samt vretar Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Göteborg 218 Amanda G. Azzopardi
Jeanette Gustavsson
Mats Petterson
Caj Carlstein
Jonathan Pye
Lillemor Olsson Gustafsson
Oliver Brown
Karin Olsson
Petra Aldén Rudd
Imelda Bakunic Fridén