Rapportlista

Här listar vi våra kulturhistoriska rapporter för nedladdning.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
2014:9 Naturvärdesinventering för området Sörvik 1:35 Lars Gerre
2013:3, 2014:18 Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson
2014:21 Fladdermöss i Aneby-Tranås - Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft
Mätning av vegetationshöjd i gräsmarker i Västra Götalands län 2015 Cecilia Nilsson
Lars Gerre
Linda Andersson
Privat: Anna Ljunggren
2014:22 Naturvärdesinventering inom Kaselyckan 1, Uddevalla kommun Lars Gerre
2014:23 Naturvärdesinventering inom Herrestads-Hogen 1:9, Uddevalla kommun Lars Gerre
1336 Skredsvik 160, 163, 177, 178, 360, 371 och 373 inom Börsås 1:3 m. fl., Skredsviks socken, Uddevalla kommun. Arkeologisk förundersökning. Kalle Thorsberg
Louise Olsson Thorsberg
2014:1 Torslanda 115 inom Amhult 3:1 Torslanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Thomas Johansson
2015:12 Göteborg 216, Länsresidenset. Arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning av fastigheten Inom vallgraven 53:16, Göteborgs stad. Oliver Brown
Jeanette Gustavsson
Västra Frölunda 192 inom Järnbrott 245:2 Västra Frölunda socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning - steg 1 och 2.