Rapportlista

Här listar vi våra rapporter för nedladdning.

Sök på årtal, utgivningsnummer, titel, projekt eller författare.

NR expand_less Titel expand_less Författare PDF
2018:7 Lundby 41:1, Rambergsstaden 733:31, Lundby socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Petra Aldén Rudd
2017:13 Voxlöv 4:9 och Voxlöv 5:5, Tölö socken, Kungsbacka kommun. Arkeologisk utredning. Privat: Gwilym Williams
Oliver Brown
2017:17 Gång- och cykelbana utmed sträckorna Stället-Risby och Vävra-Tjuvkil, Kungälv kommun. Arkeologisk utredning – steg 1 och 2. Caj Carlstein
20191 Kärra 2:1 och Grebbestad 2:297, Tanum socken och kommun. Arkeologisk utredning, steg 2. Karin Berggren
201824 Befästningslämningar vid Skansen Kronan, Göteborg 148:2, inom fastigheten Haga 715:2, Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning. Mats Sandin
201823 Hallebo 1:2 m.fl., Remmene och Tarsleds socknar, Herrljunga kommun. Arkeologisk utredning. Karin Berggren
2018:22 Sömnaden 6, Hakarps socken, Jönköpings kommun. Arkeologisk utredning. Mats Sandin
2018:11 Frölunda 1:3 och Gällstad 1:132, Gällstads socken, Ulricehamns kommun. Arkeologisk utredning. Magnus von der Luft
Mats Sandin
2018:16 Röra 221:1, 274, 275, 276, 277, 278 och 279 inom Röra-Äng 1:2 m. fl., Röra socken, Orust kommun. Arkeologisk förundersökning. Karin Berggren
Karin Olsson
2018:13 Hester 5:20, Ulricehamns socken och kommun. Arkeologisk utredning. Caj Carlstein
Magnus von der Luft
2017:15 Göteborg 15:1, 516 och 517 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte. Magnus von der Luft
Mats Sandin
Kalle Thorsberg
2018:16 Röra 221:1, 274, 275, 276, 277, 278 och 279 inom Röra-Äng 1:2 m. fl., Röra socken, Orust kommun Arkeologisk förundersökning Karin Berggren
Karin Olsson
2018:12 Göteborg 15:1 och 516 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun. Arkeologisk förundersökning. Magnus von der Luft
Mats Sandin
Kalle Thorsberg
K001 Sten.doc
2014:22 Naturvärdesinventering inom Kaselyckan 1, Uddevalla kommun Lars Gerre
2014:9 Naturvärdesinventering för området Sörvik 1:35 Lars Gerre
2014:21 Fladdermöss i Aneby-Tranås - Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft
2014:23 Naturvärdesinventering inom Herrestads-Hogen 1:9, Uddevalla kommun Lars Gerre
Mätning av vegetationshöjd i gräsmarker i Västra Götalands län 2015 Privat: Cecilia Nilsson
Lars Gerre
Linda Andersson
Privat: Anna Ljunggren
2013:3, 2014:18 Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson