Uppföljning av smålom i Årjäng

Biologerna på Rio Göteborg har fått i uppdrag att följa upp häckande smålom vid de två vindparkerna Årjäng SV och Årjäng NV i Värmlands län. Båda vindparkerna stod klara 2014 och ligger några kilometer utanför Årjäng.

Uppföljningen av smålommens häckningsresultat görs på uppdrag av Rabbalshede Kraft AB och ingår i parkernas kontrollprogram. Smålommen häckar vid små och oftast fisktomma skogstjärnar och myrgölar. Lommarna kommer att följas under en period av tio år med början 2016. Det finns idag mycket begränsad kunskap om i vad mån smålommen påverkas av vindkraftverk i närheten av häckningsplatser. Vi hoppas att denna undersökning skall kunna ge ett värdefullt bidrag.