Ubbhult 1:50 m.fl., Sätila socken, Marks kommun Arkeologisk utredning - steg 1 och 2

I maj 2017 genomförde Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län en arkeologisk utredning steg 1 och 2 inom fastigheterna Ubbhult 1:50 m. fl. Utredningen utfördes inför upprättandet av en ny detaljplan för samhället Ubbhult. Syftet med utredningen var att identifiera okända fornlämningar synliga ovan mark, samt undersöka och bedöma lägen där fornlämningar som ej är synliga ovan mark kan finnas.