Stala 336 och 367, Stala socken, Orust kommun. Arkeologisk förundersökning och kompletterande arkeologisk förundersökning.

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utfört en kompletterande arkeologisk förundersökning av fornlämning Stala 336 samt en förundersökning av fornlämning Stala 367. Båda fornlämningarna ligger längs väg 160 på Orust, söder om Varekil i Orust kommun. Undersökningarna föranleddes av byggnation av väg.