Projekt och rapporter

Rio Göteborg har sedan starten 2013 genomfört ett stort antal projekt inom naturvård, uppdragsarkeologi och kulturhistoria. Nedan finns våra projekt och rapporter listade.

Projekt och rapporter

Nedan följer en lista över våra projekt. Rapporter från Rio Kulturkooperativ finns att hämta här. Arkeologirapporter finns även på Samla.

— Arkeologi & kulturhistoria

Torslanda 133 inom Röd 2:24, Torslanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Munkeröd 1:12 m. fl. Norums socken, Stenungsunds kommun. Särskild utredning – steg 1.

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Förundersökning Lundby 231 Bräcke Diakoni. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Björlanda 297 inom Låssby 3:84 m. fl. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Tuve 191 inom Tuve 15:221, Tuve socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Gamleberg 1:26 m. fl. Ödsmåls socken, Stenungsunds kommun. Särskild utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Väg 160, sträckan Skåpesundsbron – Varekil Varekilsnäs 1:21 m. fl. Stala socken, Orusts kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Ubbhult 1:50 m. fl. Sätila socken, Marks kommun. Arkeologisk utredning - steg 1.

Visa projekt