Projekt och rapporter

Rio Göteborg har sedan starten 2013 genomfört ett stort antal projekt inom naturvård, uppdragsarkeologi och kulturhistoria. Nedan finns våra projekt och rapporter listade.

Projekt och rapporter

Nedan följer en lista över våra projekt. Rapporter från Rio Kulturkooperativ finns att hämta här. Arkeologirapporter finns även på Samla.

— Arkeologi & kulturhistoria

Tjuvkil 3:5 m. fl., Lycke socken, Kungälv kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Hjultorp 1:48 m. fl. Kullings-Skövde socken, Vårgårda kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Artinventeringar

Uppföljning av smålom i Årjäng

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Göteborg 15:1, 516 och 517 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Kompletterande inventering av fåglar vid Mårdaklev

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Uppföljande kontroll av fåglar vid vindpark Årjäng SV

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Ny fornlämning G1403:1 inom Öjersjö 4:17, Partille socken och kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Munkeröd 1:12 m. fl., Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk utredning - steg 1 och 2.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Gamla Älvsborgs slott. Göteborg 185 inom fastigheten Majorna 140:8, Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning i form av skadedokumentation av befästningsmur.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Skogome 7:1 m. fl., Säve socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt