Projekt och rapporter

Rio Göteborg har sedan starten 2013 genomfört ett stort antal projekt inom naturvård, uppdragsarkeologi och kulturhistoria. Nedan finns våra projekt och rapporter listade.

Projekt och rapporter

Nedan följer en lista över våra projekt. Rapporter från Rio Kulturkooperativ finns att hämta här. Arkeologirapporter finns även på Samla.

— Arkeologi & kulturhistoria

Trankärr 2:1 Ytterby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Groddjursinventering på golfbanan i Torslanda

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Hindås 1:124, Älmhult 1:101 m.fl., Härryda socken och kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Sjöhåla 1:40 m.fl., Torsby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Naturvärdesinventering inom Båstorp 6:7 m.fl., Ale kommun

Visa projekt

— Naturvärdesinventeringar (NVI)

Naturvärdesinventering inom Nödinge-Stommen 7:1 m.fl., Ale kommun

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Högsbo 3:5 m. fl., Västra Frölunda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Biologi och naturvård

Inventering av stinkpadda 2016

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Ny fornlämning G1440:2 inom Torsby-Tofta 1:4, Torsby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Marstrand 110 inom Marstrand 6:147 m. fl., Marstrands socken, Kungälvs kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning.

Visa projekt