Säve 242:1 inom Lillhagen 7:1, Säve socken, Göteborgs kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning