Göteborg 468 och Lundby 312 inom Biskopsgården 830:812 m. fl., Lundby socken, Göteborgs kommun Kompletterande arkeologisk förundersökning

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utfört en kompletterande arkeologisk förundersökning av fornlämningarna Göteborg 468 och Lundby 312, Lundby socken, Göteborgs kommun.