Projekt och rapporter

Rio Göteborg har sedan starten 2013 genomfört ett stort antal projekt inom naturvård, uppdragsarkeologi och kulturhistoria. Nedan finns våra projekt och rapporter listade.

Projekt och rapporter

Nedan följer en lista över våra projekt. Rapporter från Rio Kulturkooperativ finns att hämta här. Arkeologirapporter finns även på Samla.

— Arkeologi & kulturhistoria

Arkeologisk utredning i Öxnered, Vänersborgs kommun

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Björlanda 297 inom Låssby 3:84 m. fl. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Björlanda 299 inom Låssby 3:5, Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Björlanda 627 och 628 inom Kvisljungeby 3:6, Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Bollestad 1:23 m.fl. Hålta och Kareby socknar, Kungälvs kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Artinventeringar

Fladdermöss i Aneby-Tranås – Fördjupad inventering inför etablering av vindkraft

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Förundersökning Lundby 231 Bräcke Diakoni. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

G1514:1 inom Styrsö 2:613 m.fl., Styrsö socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Gamla Älvsborgs slott. Göteborg 185 inom fastigheten Majorna 140:8, Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning i form av skadedokumentation av befästningsmur.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Gamleberg 1:26 m. fl. Ödsmåls socken, Stenungsunds kommun. Särskild utredning.

Visa projekt