Thomas Johansson, arkeolog, projektansvarig

Thomas är projektansvarig för alla våra arkeologiska projekt under 20 prisbasbelopp. Han arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag samt med MKB:er. Thomas har även arbetat för Malmö Kulturmiljö, Bohusläns museum och Göteborgs Stadsmuseum.