Thomas Johansson, arkeolog

Thomas arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag samt med MKB:er. Thomas har även arbetat för Malmö Kulturmiljö, Bohusläns museum och Göteborgs Stadsmuseum.