Petra Aldén Rudd, arkeolog, projektansvarig

Petra är projektansvarig för alla våra arkeologiska projekt under 20 prisbasbelopp. Hon arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Petra har förut arbetat som fält- och projektledare vid Hallands, Jönköpings och Smålands länsmuseer och Göteborgs Stadsmuseum. Hon har under flera år arbetat med benmaterial vid Naturhistoriska museet i Göteborg. Petra har även varit projektansvarig vid Rio Kulturkooperativ för uppdrag enligt KML under 20 prisbasbelopp.

— Arkeologi & kulturhistoria

Stala 336 och 367, Stala socken, Orust kommun. Arkeologisk förundersökning och kompletterande arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Högsbo 3:5 m. fl., Västra Frölunda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Högsbo 3:5 m. fl., Västra Frölunda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Kareby 28 m. fl., Kareby socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Tjuvkil 3:5 m. fl., Lycke socken, Kungälv kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning, steg 2.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Öjersjö 2:2 m. fl., Partille socken och kommun. Särskild utredning - Steg 1.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Torslanda 133 inom Röd 2:24, Torslanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Förundersökning Lundby 231 Bräcke Diakoni. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Väg 160, sträckan Skåpesundsbron – Varekil Varekilsnäs 1:21 m. fl. Stala socken, Orusts kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt