Magnus von der Luft, arkeolog

Magnus arbetar med alla typer av arkeologiska undersökningar. Han har även arbetat som projekt- och fältansvarig vid Göteborgs Stadsmuseum, Smålands Museum och i Tyskland. Magnus huvudsakliga arkeologiska inriktning är mesolitikum, samt rösemiljöer och fossil åkermark.

— Arkeologi & kulturhistoria

Marstrand 110 inom Marstrand 6:147 m. fl., Marstrands socken, Kungälvs kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Hjultorp 1:48 m. fl. Kullings-Skövde socken, Vårgårda kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Göteborg 15:1, 516 och 517 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Munkeröd 1:12 m. fl., Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk utredning - steg 1 och 2.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

G1514:1 inom Styrsö 2:613 m.fl., Styrsö socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Styrsö 2:214 m. fl. Styrsö socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Överföringsledning för VA Ytterby, Hålta, Solberga och Torsby socknar, Kungälvs kommun. Särskild utredning - steg 1.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Björlanda 299 inom Låssby 3:5, Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Norum 7:1, 165:1 och 166:1 inom Nösnäs 1:284 och Kyrkenorum 5:1, Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk utredning och förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Munkeröd 1:12 m. fl. Norums socken, Stenungsunds kommun. Särskild utredning – steg 1.

Visa projekt