Kalle Thorsberg, arkeolog

Kalle arbetar med alla typer av arkeologiska uppdrag. Han har tidigare arbetat som arkeolog på RAÄ, länsmuseerna i Skaraborg, Jönköping och Älvsborg, Arkeometallurgiska institutet och Oldsakssamlingen i Oslo, som registeransvarig vid SHM, och som lärare vid universiteten i Uppsala, Göteborg och Umeå. Kalles huvudsakliga intressen är flintteknologi och stenålder.

— Arkeologi & kulturhistoria

Marstrand 110 inom Marstrand 6:147 m. fl., Marstrands socken, Kungälvs kommun. Kompletterande arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Göteborg 15:1, 516 och 517 inom Sandarna 18:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Munkeröd 1:12 m. fl., Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk utredning - steg 1 och 2.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

G1514:1 inom Styrsö 2:613 m.fl., Styrsö socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Styrsö 2:214 m. fl. Styrsö socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Björlanda 299 inom Låssby 3:5, Björlanda socken, Göteborgs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Norum 262 inom Norums-Torp 1:33 Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Marstrand 32 inom Marstrand 5:6 Marstrands socken, Kungälvs kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Norum 7:1, 165:1 och 166:1 inom Nösnäs 1:284 och Kyrkenorum 5:1, Norums socken, Stenungsunds kommun. Arkeologisk utredning och förundersökning.

Visa projekt

— Arkeologi & kulturhistoria

Skredsvik 160, 163, 177, 178, 360, 371 och 373 inom Börsås 1:3 m. fl., Skredsviks socken, Uddevalla kommun. Arkeologisk förundersökning.

Visa projekt