Andrine Nilsen, arkeolog

Andrine arbetar med frågor kring boende och sociala miljöer i Nya Lödöse-projektet genom byggnadsanalys och artikelförfattande. I övrigt är Andrine doktorand vid Göteborgs universitet där hon skriver en avhandling om urban träbebyggelse i tidigmoderna miljöer. Hon har tidigare arbetat för Lödöse Museum, Bohusläns Museum samt Göteborgs universitet inom projektet Den tidigmoderna staden.

Inga resultat hittades.

Rensa filtrering clear