Välkommen till Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ är ett företag med bred verksamhet inom natur- och kultursektorn. Hos oss arbetar arkeologer och biologer tillsammans och inom företaget har vi över 20 års samlad erfarenhet. Idag är Rio Göteborg ett av Västsveriges största företag som erbjuder kombinerade tjänster inom arkeologi och biologi.

Projekt & rapporter

Vi arbetar både med uppdrag och egna projekt inom arkeologi och kulturhistoria, biologi och naturvård, kombinerade natur- och kulturtjänster, samt med forskning och utåtriktad verksamhet.

Klicka på knappen nedan för att se våra projekt och rapporter!

Inom Rio Göteborg finns ett stort antal olika kompetensområden

Rio Göteborg bildades hösten 2013 då verksamheten inom Rio Kulturkooperativ delades upp i två nya företag. Rio Kulturkooperativ startade sin verksamhet 1993 och har under det senaste decenniet haft sin huvudsakliga verksamhet inom kultur- och naturmiljövården. Rio Göteborg arbetar vidare i denna anda och det är kooperativets medlemmar som bestämmer inriktning för den framtida verksamheten. Kooperativet har i nuläget närmare trettio medlemmar.  Vårt kontor finns i Slakthusområdet i Gamlestaden i Göteborg.

På Rio Göteborg arbetar biologer och arkeologer tillsammans. Detta ger en samlad bild och förståelse av natur- och kulturvärdena i landskapet och en större möjlighet att ta dem tillvara.

För närvarande arbetar vi inom Rio Göteborg med alla typer av uppdragsarkeologi, kultur- och naturvärdesbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, kulturhistoriska dokumentationer, kunskapsförmedling och publik verksamhet, forskning samt förlagsverksamhet. Kooperativets medlemmar har som mål att genom sin verksamhet utveckla och befrämja positiva samhällsvärden som demokrati, jämställdhet och ekologisk hållbarhet samtidigt som vi erbjuder effektiva arbetssätt med hög vetenskaplig ambition och moderna metoder.

camera_alt Rio Göteborg

Våra medarbetare

Delar av kooperativet på studieresa i Sjuhärad hösten 2015.