Välkommen

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ bildades hösten 2013 och ingår i nätverket Rio Kulturkooperativ. Rio Kulturkooperativ startade sin verksamhet 1993 och har under det senaste decenniet haft sin huvudsakliga verksamhet inom kultur- och naturmiljövården. Rio Göteborg arbetar vidare i denna anda och det är kooperativets medlemmar som bestämmer inriktning för den framtida verksamheten.

Om oss

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ är ett företag med bred verksamhet inom natur- och kultursektorn.  Hos oss arbetar arkeologer och biologer tillsammans. Vi arbetar både med uppdrag och egna projekt inom följande områden: